tarih YE ÖEK AEYPO

Yüksek Eğitim Özel Eğitim Kurumu “Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel okulu”, “Kontinent” Akademisi olarak 1996 yılında kurulmuştur.

2007 yılı Ekim ayında Sosyal-Ekonomi Kalkınma Akademisi olarak ismi değiştirilmiş olup, 2012 yılında ise Yüksek Profesyonel Eğitim Özel Eğitim Kurumu “Beşeri-Ekonomi ve Teknoloji Enstitüsü” adını almıştır (YPE ÖEK İETE).

 

2016 yılı Ocak ayından itibaren Yüksek Eğitim Özel

Eğitim Kurumu “Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel

okulu” adını taşımaktadır.


Enstitü kuruluşundan itibaren Eylül 2013 yılına kadar değişmez yönetici, rektörü - İktisadi Bilimler Doktoru, Profesör Aleksandr Grigoryeviç Şarov’dı.

Усилиями ректора и дружного коллектива института достигнут высокий рейтинг конкурентоспособности выпускников, сложились добрые и хорошие традиции в ВУЗе. Большой вклад в деятельность и развитие института внес первый проректор по учебной работе кандидат технических наук, доцент Попов Алексей Николаевич.

Enstitü yapısında kuruluşundan bu yana öncelikleri değişmiştir. Böylece 2012 yılında YE ÖEK “Açık Enstitü – Yüksek Profesyonel okulu” yeni öğrenci hazırlık alanı elektrik mühendisliği ve enerji mühendisliği programları açmıştır.

2011’den itibaren psikoloji, işletme, hukuk ön lisans programları uygulaması başlamıştır. 2013’te yazın ön lisans programlarında ilk mezuniyet gerçekleşmiştir. Eğitim programları ve yüksek lisans mezunlarının eğitim kalitesi, Eğitim Denetleme Federal Servisi komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup Yüksek lisans programları Akreditasyon Belgesi verilmiştir.

Enstitü, Bologna Sözleşmesi ve Rusya eğitim reformu uyarınca 2011 yılından itibaren üçüncü nesil federal devlet eğitim standartlarında lisans eğitimine başlamıştır. Bu bağlamda, sadece rekabetçi yönde gerekli miktarda bilgi sahibi mezunların yetiştirilmesi değil, aynı zamanda, profesyonel yetkinlik oluşturulması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı 2013 tarihli izleme sonuçlarına göre Enstitü faaliyetleri etkili bulunmuştur. Bütün kadromuzun başarıları ve kazanımları, enstitü geliştirilmek ve iyileştirilmek, rekabet gücünü yükseltmek için yeni hedefler oluşturmaktadır.

Enstitümüzün, gelişim stratejisi ve misyonuna uygun olarak özel üniversitelerin sıralamasında yüksek bir yer alması planlanmaktadır.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОУ ВО ОИ-ВПШ
ЯВЛЯЮТСЯ:

Bu nedenle, profesör ve öğretim görevlileri kadromuz, öğrencilerimiz için net bir duruş sergileme, profesyonel nitelikler, yaratıcı düşünme kabiliyeti, kendi bakış kanıtlaması ve savunması geliştirmesini amaçlamaktadır.